หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีนคร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
   
   
 
   
 
   
 
   
   
 
 
 
 
 

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่

การพัฒนา และปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

การสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และ พัฒนารายได้เพื่อให้เกิดความสมดุลมั่นคงอย่างยั่งยืน

การส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชน และเกษตรกร

การส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ครอบครัว และผู้นำชุมชน

การส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ คนพิการ คนชรา ผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง

การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และห่างไกลยาเสพติด

การสนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

การส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

การส่งเสริม และสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณี

การส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และคุ้มค่า

ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน

สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-652-011
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10