หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
 


นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0836225495


นางสาวกัลยาลักษณ์ สมพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0639851989
 
กองคลัง
 


นางวรรณา ต๊ะแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0832129060


นางสาวรัตนา บุญกำเหนิด
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวพิไลวรรณ เกตุอยู่
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวอุไร ถิ่นบาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอัญชลี สุทธสม
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาววิสุณีย์ แสงมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวมุธิตา บรรเลงใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวภัทริน แก้วโก๋
พนักงานช่วยงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-652-011
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10