หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมของ อบต.ศรีนคร [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
การปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่น Dos Donts [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร [ 3 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้รางวัล และลงโทษการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) [ 11 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) [ 11 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)  
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-652-011
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10