หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ อบต.ศรีนคร [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
[ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)