หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านสวน   ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน   25 ก.พ. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ถึงบ้านนางปา วงศ์เครือ ม.11   25 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุทน เมทาวงศ์ หมู่ที่ 5   25 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดหาแรงงานเพื่อตัด ดึงและดันผักตบชวา ตามโครงการกดำจัดผักตบชวาวัชพืชในลำคลองสาธารณภัยภายในเขตตำบลไทยชนะศึก   25 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาขุดลอกสางเลนและยาแนวปูนทรายรอยต่อบ่อวงสถานีสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง หมู่ที่ 6   25 ก.พ. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากแคว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท นม ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563 ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   25 ก.พ. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากแคว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากแคว (ทุ่งทะเลหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ก.พ. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากแคว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563 ให้กับโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ก.พ. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากแคว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563 ให้กับโรงเรียนบ้านปากแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ก.พ. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากแคว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เรื่อง เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563 ให้กับโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ก.พ. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากแคว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563 ให้กับโรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ก.พ. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านป้อม   โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   25 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านนา   ประกาศราคากลาง e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 2) ตามรูปแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนากำหนด    25 ก.พ. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563   25 ก.พ. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562   25 ก.พ. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562   25 ก.พ. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังทองแดง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562   25 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านป้อม   ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.เลียบถนนสายบ้านเด่นสามัคคี ม.7   25 ก.พ. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1032
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-652-011
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10