หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง จำนวน 3 ฉบับ   21 ต.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2563  23 ก.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) รอบ 6 เดือน  2 ส.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  12 ก.ค. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  12 ก.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมตอบแบบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร  13 พ.ค. 2562 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  7 พ.ค. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  7 พ.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  24 เม.ย. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561  24 เม.ย. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562  19 มี.ค. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  21 ก.พ. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนในเขต อบต.ศรีนคร ร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   27 พ.ย. 2561 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561  6 พ.ย. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  6 พ.ย. 2561 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)  2 พ.ย. 2561 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน  30 ต.ค. 2561 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)  30 ต.ค. 2561 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561  24 ก.ย. 2561 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนงานดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561  11 ก.ค. 2561 76
  (1)     2   
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-652-011
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10