หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
 คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง จำนวน 3 ฉบับ    21 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2563   23 ก.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) รอบ 6 เดือน   2 ส.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   12 ก.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   12 ก.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมตอบแบบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร   13 พ.ค. 2562 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   7 พ.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   7 พ.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   24 เม.ย. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561   24 เม.ย. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562   19 มี.ค. 2562 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562   21 ก.พ. 2562 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนในเขต อบต.ศรีนคร ร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    27 พ.ย. 2561 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561   6 พ.ย. 2561 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   6 พ.ย. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)   2 พ.ย. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน   30 ต.ค. 2561 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)   30 ต.ค. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561   24 ก.ย. 2561 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนงานดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561   11 ก.ค. 2561 63
  (1)     2   
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-652-011
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10