หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการ น้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 6
 


 
โครงการชุมชนร่วมใจ ท้องถิ่นไทยน่าอยู่ หมู่ที่ 10 [ 18 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 14
 
 
     


 
โครงการชุมชนร่วมใจ ท้องถิ่นไทยน่าอยู่ หมู่ที่ 5 , 7 , 8 , 1 [ 16 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 8
 


 
โครงการชุมชนร่วมใจ ท้องถิ่นไทยน่าอยู่ หมู่ที่ 3 [ 10 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
โครงการชุมชนร่วมใจ ท้องถิ่นไทยน่าอยู่ หมู่ที่ 6 [ 9 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 294
 


 
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช [ 25 ต.ค. 2565 ]  
อ่าน: 30
 
 
     


 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม [ 14 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 492
 


 
โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ [ 9 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 25
 
 
     


 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 9 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 32
 


 
โครงการน้ำประปาปลอดภัย [ 31 ส.ค. 2565 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
กิจกรรมงานมหกรรมอาหารลานโคนม ชิมข้าวหอม หมากม่วงหมากอ้อยหวาน ย้อนวันวานของดีศรีนคร ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]  
อ่าน: 31
 


 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด To Be Number One [ 28 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 35
 
 
     


 
กิจกรรมวันประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ 5 มิถุนายน 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 25
 


 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 29
 
 
     


 
โครงการชุมชนร่วมใจ ท้องถิ่นไทยน่าอยู่ กิจกรรม รณรงค์จัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนครปลอดขยะ [ 6 พ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 104
 


 
กิจกรรมประกาศนโยบาย เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ [ 14 ก.พ. 2565 ]  
อ่าน: 179
 
 
     


 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]  
อ่าน: 57
 


 
นายก อบต.ศรีนคร ลงนามทำ MOU ร่วมกับ อบต.ย่านยาว พัฒนาระบบแผนที่ภาษีฯ [ 28 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 53
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 9
  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-652-011
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10