หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
 


นายสง่า อ่อนอยู่
ประธานสภาฯ
 


นางสายสมร อินทรชิต
รองประธานสภาฯ


นางสาวณฐิตา โตเพชร
สมาชิกสภา ม.8
เลขานุการสภา อบต.ศรีนคร
 
 


นายสุทัศ สมพันธ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายคำรณ เล็กยิ้ม
สมาชิกสภา ม.1


นายเชาว์ อ่อนปูน
สมาชิกสภา ม.2


นายพิเษฐ์ ชาวดง
สมาชิกสภา ม.2


นายพนม มยุรี
สมาชิกสภา ม.3


นายประจวบ เชื้อจั่น
สมาชิกสภา ม.3


นายสมนึก พระบรรเทา
สมาชิกสภา ม.5


นายประสิทธิ์ คร้ามศรี
สมาชิกสภา ม.6


นายสมเกียรติ ทรงพระทัย
สมาชิกสภา ม.7


นายสมนึก คำเจริญ
สมาชิกสภา ม.7


นายองค์อาจ รูปทรง
สมาชิกสภา ม.8


นางมลฑา สักขี
สมาชิกสภา ม.10
  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-652-011
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10