หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้รางวัล และลงโทษการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) [ 11 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) [ 11 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)