หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีนคร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หนองกระดิ่ง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)ดั้มเครื่องปริ้นเตอร์ Brother HL-L2370DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.หนองกระดิ่ง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)ดั้มเครื่องปริ้นเตอร์ Brother HL-L2370DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.หนองกระดิ่ง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ)ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.หนองกระดิ่ง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง)ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ทุ่งยางเมือง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ทุ่งยางเมือง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ทุ่งยางเมือง   จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คสล. คลองเนินสะเดา-ทุ่งเกลา หมู่ที่ 3 บ้านเนินสะเดา ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 23 ก.พ. 2567
อบต.ทุ่งยางเมือง   จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คสล. คลองเนินสะเดา-ทุ่งเกลา หมู่ที่ 3 บ้านเนินสะเดา ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 23 ก.พ. 2567
ทต.เมืองเก่า   จ้างเหมาจัดทำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่นผ่าน LINE (LINE Local Government e-Service) พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ และค่าบริการเชื่อมต่อ LINE Official Account กับระบบ e-Service ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.บ้านนา   ซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (การทำก้อนเห็ดนางฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.บ้านนา   จ้างจ้างเหมาวัดสายตาประกอบแว่นตามโครงการตรวจประเมินคัดกรอง แก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗รายละเอียดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.บ้านสวน   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.กลางดง   ซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.กลางดง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.คลองมะพลับ   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการน้ำมันดีเซล จำนวน 3,290 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.คลองมะพลับ   จ้างซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรัง ภายในตำบลคลองมะพลับ หมู่ที่ 1 - 10 จำนวน 14 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.น้ำขุม   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายทางเลียบคลองยม หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตามแบบแปลนของ อบต.น้ำขุม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.น้ำขุม   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายทางซอยบ้าน นายระเหย ธรรมเนียม ถึงคลองกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตามแบบแปลนของ อบต.น้ำขุม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.น้ำขุม   จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายทางจากที่ นางอัญชวน บุญประจวบ ถึงที่ นางแก้ว โพธิ์เพชร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตามแบบแปลนของ อบต.น้ำขุม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.บ้านซ่าน   ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.บ้านซ่าน   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.บ้านสวน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโครงแยก ซอย 8 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.กงไกรลาศ   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.กงไกรลาศ   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.กงไกรลาศ   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.กงไกรลาศ   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.กงไกรลาศ   ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.กงไกรลาศ   ซื้อไมโครโฟน (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) ห้องประชุมสภาเทศบาล จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,661
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-652-011
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10