หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.กงไกรลาศ   ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๙ ตำบลกง (งานป้องกันฯ) จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทต.กงไกรลาศ   ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๙ ตำบลกง (งานป้องกันฯ) จำนวน ๑๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทต.กงไกรลาศ   ซื้อเครื่องรับ(ลูกข่าย) ลำโพงฮอร์น และมิเตอร์ไฟฟ้า (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทต.กงไกรลาศ   จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.นาทุ่ง   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับวิทยุชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 11,750.-บาท รวมเป็นเงิน 47,000.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.นาทุ่ง   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.สารจิตร   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๑๒ สิงหาคม) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๔๐ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๖๘ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ทับผึ้ง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับผึ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลทับผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ส.ค. 2565
อบต.ทับผึ้ง   ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 23 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ทับผึ้ง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 8 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ทับผึ้ง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 13 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ทับผึ้ง   ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1230x675x750 มิลลิเมตร พร้อมแผ่นกระจกใสวางหน้าโต๊ะได้พอดี จำนวน 2 ตัว เก้าอี้ทำงาน ที่นั่งปรับสูงต่ำได้ พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำ บุหนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 64x70x115 ซม. จำนวน 2 ตัว (โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ทับผึ้ง   ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1230x675x750 มิลลิเมตร พร้อมแผ่นกระจกใสวางหน้าโต๊ะได้พอดี จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ทำงาน ที่นั่งปรับสูงต่ำได้ พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำ บุหนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 64x70x115 ซม. จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๑ หลัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างเหมาซ่อมแซมทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคะยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.วังทองแดง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.วังทองแดง   จ้างเหมาบริการ นายเริ่ม กล่ำเมือง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ทต.ในเมือง   ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ไทยชนะศึก   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ไทยชนะศึก   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ไทยชนะศึก   จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บธ ๘๘๕๗ สุโขทัยสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ไทยชนะศึก   จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
อบต.ทุ่งเสลี่ยม   ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 977
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-652-011
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10