หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีนคร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านสวน   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันอุทกภัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ทต.กงไกรลาศ   ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.หนองอ้อ   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังขาดจากอุทกภัย สายกลาง สท.ถ.90-063 หมู่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ทม.สวรรคโลก   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสวนสมุนไพร และเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ทม.สวรรคโลก   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้เพาะปลูกพืชและบำรุงพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ทม.สวรรคโลก   ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นดาวเรือง) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ทม.สวรรคโลก   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้วางท่อระบายน้ำบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลกเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสวรรคโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ทม.สวรรคโลก   จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๗ รายการ เพื่อให้กล้องวงจรปิดมีสมรรถนะพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.บ้านแก่ง   จ้างซ่อมแซมถนน สายคลองตะแบก หมู่ที่ ๓ บ้านปากคะยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.บ้านแก่ง   จ้างซ่อมแซมถนน ซอยห้วยสลัมบ้า หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ท่าแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.วังทองแดง   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๗ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ทต.ในเมือง   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันทะเบียน 81-1538 สท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ทต.ในเมือง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบน้ำยม หมู่ที่ 9 22 ก.ย. 2566
ทต.ในเมือง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นข่อย หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 9 22 ก.ย. 2566
ทต.ในเมือง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรงข้ามศูนย์สาธิต หมู่ที่ 8 22 ก.ย. 2566
อบต.ปากน้ำ   จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตากแดด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ทต.บ้านสวน   จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) ด้านข้างสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ทต.กลางดง   ซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ทต.กลางดง   จ้างเหมาพ่นหมอกควันพร้อมพาหนะขนส่งและน้ำมันเชื้อเพลิง ชุมชนกลางดงสาม หมู่ที่ ๓ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยพ่นรัศมี ๑๐๐ เมตร จำนวน ๓ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ และถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๐๖ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ทต.ป่ากุมเกาะ   จ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.คลองมะพลับ   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการน้ำมันเครื่อง จำนวน 6 ลิตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.คลองมะพลับ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการระแนงเมทัลชีท จำนวน 36 มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.คลองมะพลับ   ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.หนองจิก   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.หนองจิก   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.ไกรนอก   จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๗๓๖๔ สุโขทัย รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานหรือเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
อบต.สารจิตร   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,502
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-652-011
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10