หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หนองตูม   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๙,๐๘๒ กล่อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ตอมพิวเตอร์ RICOH SP ๒๓๐ จำนวน ๔ ตลับๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.บ้านสวน   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.หนองหญ้าปล้อง   ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.หนองหญ้าปล้อง   ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.บ้านป้อม   โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหร่ายเหมืองนา จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านตะพังมะพลับ 20 ม.ค. 2565
อบต.ไทยชนะศึก   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ชุดตรวจ Antigen Test Kit ( ATK ) จำนวน ๗๐ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.ในเมือง   รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 20 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระดิ่ง   จ้างจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระดิ่ง   จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างซ่อมแซมถนนสายโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านปง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   จ้างซ่อมรถเเทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ต.๕๐๙๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทม.สวรรคโลก   จ้างซ่อมรถเเบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน ตค.๖๒๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ปากแคว   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.บ้านด่าน   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ไกรใน   จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ไกรใน   จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.เมืองบางขลัง   จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๒๐๖ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.เมืองบางขลัง   ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.เมืองบางขลัง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทม.ศรีสัชนาลัย   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.หนองจิก   ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.ไกรกลาง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.บ้านสวน   จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๘๔๓ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๖ จำนวน ๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.บ้านสวน   จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๘๔๓ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๖ จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.ศรีคีรีมาศ   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทชุดตรวจโควิด -19 (ATK) จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.ศรีคีรีมาศ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.หนองหญ้าปล้อง   ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารขนาด 140x70x76.5 cm จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 773
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-652-011
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10