หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]จ้างจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๘ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ วัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]

  (1)