ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีนคร
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 22 ต.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256131,51327,68844,71331,83836,76650,43634,17938,16531,13728,734--355,169
25604,9911,8872,03829,40154,80846,50237,56433,63431,75933,88440,73236,855354,055
2559---11313695420810,4461,2662,1892,3411,70119,354
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 ก.ค. 2559 ถึง 31 มี.ค. 2559   -728,578
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี